Skanstes apkaimes arhitektoniski telpiskās struktūras attīstības koncepcija

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”. 2011.gads
Skanstes apkaime aptver teritorijas starp Pulkveža Brieža ielu, Ganību dambi, dzelzceļa trasi, Duntes ielu, Skanstes ielu, Vesetas ielu un tās turpinājumu, Emīla Melngaiļa ielu un Hanzas ielu. Lai nodrošinātu telpiski, arhitektoniski un funkcionāli augstvērtīgu, kā arī ekonomiski pamatotu Skanstes apkaimes attīstību, tika izstrādāta koncepcija, lai nodrošinātu precīzu pamatojumu Skanstes apkaimes telpiskajai (arī plānojuma un funkcionālajai) attīstībai sabiedrības interesēs un kalpotu par pamatu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumiem, kā arī kā rekomendējošs informācijas avots pilsētplānošanas dokumentu detalizācijā un konkrētu attīstības ieceru noteikumu izstrādāšanā.

  • Izvērtēts esošās apbūves plānojums, to telpiskā un arhitektūras kvalitāte.
  • 2006.gada starptautiskā plenēra koncepcija teritorijai starp Skanstes, Sporta, Ēveles, Grostonas, Vesetas un Mālpils ielām, projektēšanas stadijā esošie objekti un detālplānojumi.
  • Izstrādāti trīs arhitektoniski telpiskās attīstības scenāriji ar aprakstu un grafisko attēlojumu 3D formātā, apskatot maksimālo pieļaujamo apbūves tehnisko rādītāju realizācijas scenāriju, rūkošas pilsētas scenāriju un mērenas, pakāpeniskas attīstības scenāriju.
  • Izstrādāti priekšlikumi Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu grozījumiem.