Koncepcija Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas telpas plānojuma un telpiskās struktūras attīstībai

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”. 2010.gads
Lielirbes ielai joslā starp Kalnciema un Jaunmoku ielām un Kārļa Ulmaņa gatvei veikts esošās pilsētbūvnieciskās situācijas izvērtējums un izstrādāta apbūves plānojuma un telpiskās attīstības koncepcija, ņemot vērā jaunās lidostas robežas un iekļaujot:

  • priekšlikumus sabiedriskajam transportam,
  • gājēju un riteņbraucēju maršrutus,
  • apbūves parametru pamatojumu un funkcijas,
  • autonovietošanas principus,
  • apbūves telpiskos parametrus un augtsbūvju grupu izvietojumu,
  • prasības kvalitatīvai publiskās ārtelpas struktūrai,
  • komunālā transporta pieturvietas,
  • priekšlikumus apstādījumu elementiem un vides dizaina objektu un mākslas elementu izvietojuma principus,
  • pasākumus trokšņu līmeņa un gaisa piesārņojuma samazināšanai,
  • teritorijas un pasākumus gruntsūdens līmeņa pazemināšanai un meliorācijas sistēmu izveidei.