Vecumnieku centra publiskās ārtelpas koncepcija

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome. 2012.g.
Vecumnieku novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes ietvaros tika izstrādāta Vecumnieku centra publiskās ārtelpas koncepcija ar mērķi pilnveidot Vecumnieku ciema centru, kurā ir koncentrēti daudzveidīgi pakalpojumi un sabiedriskās funkcijas — darījumi, kultūra un izglītība un kurus izmanto visa novada iedzīvotāji un viesi. Rīgas iela ir arī Vecumnieku ciema un novada vizītkarte — reprezentācijas telpa. Koncepcijā risināti uzdevumi tranzītielas funkciju un sabiedriskā centra un prezentācijas funkciju savietošanai, ietverot risinājumus tuvāko dabas un Vecumnieku aktīvās atpūtas teritoriju sasniedzamībai. Koncepcija paredz:

  • Organizēt gājēju, velobraucēju un autotransporta plūsmas – izveidot ciema centrālo laukumu, papildināt tranzītielas raksturu posmā no skolas līdz Taļķes tiltam.
  • Aktivizēt tirdzniecību – sakārtot informatīvo vidi un ierīkot pievilcīgu Vecumnieku tirgus laukumu un tirdzniecības vietas gar Rīgas ielu.
  • Uzlabot un dažādot teritorijas izmantošanas iespējas, uzlabot labiekārtojuma kvalitāti.
  • Veidot savienojumus starp Vecumnieku ciema nozīmīgākajām atpūtas teritorijām — Veco ezeru un jauno ezeru kā papildinājumu un alternatīvu aktīvajam centram Rīgas ielas asī.