Izpēte un datu sagatavošana tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrādei

2018.g.jūnijs – turpinās

Pētījuma ietvaros sagatavoti dati par publisko ūdeņu robežām, faktisko izmantošanu, pieejamību un kuģošanas iespējām, kā arī ieteikumi turpmākajām ūdens teritoriju un pieguļošo krastmalu izmantošanas iespējām. Sagatavots saistošo noteikumu par publisko ūdeņu izmantošanu projekts.