Metodiska materiāla “Vadlīnijas ilgtspējīgai lietus kanalizācijas pārvaldībai Bauskā” izstrāde

2014. gada februāris – 2014. gada maijs

Pasūtītājs: Bauskas novada dome

Vadlīnijas sastāv no izmaksu un tehnoloģiju ziņā efektīviem lietus ūdeņu savākšanas mehānismiem un apsaimniekošanas modeļiem, kas būtu universāli pielietojami nelielās pašvaldībās un sniedz praktisku atbalstu zemes īpašniekiem lēmumu pieņemšanā, teritoriju apsaimniekošanā un attīstības plānošanā.

Projekta materiāli pieejami ŠEIT