Rīgas pilsētas specifikai atbilstošu lietus notekūdeņu pārvaldības un plānošanas instrumenta izstrāde un tā pielāgošana izmantošanai Rīgas pilsētas pašvaldībā

2017. gada augusts – 2018. gada februāris

Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Projekta ietvaros veikta Helsinku pilsētas rīka “Helsinki Green Area Factor Tool” pielāgošana Rīgas situācijai, radot Zaļās infrastruktūras plānošanas un pārvaldības instrumentu (ZIPI), kas piedāvā alternatīvu veidu, kā veidot ekoloģisku, klimata pārmaiņām pielāgotu, blīvu pilsētu. Viens no sasniedzamajiem mērķiem, izmantojot ZIPI instrumentu, ir kvalitatīvas zaļās infrastruktūras paredzēšana jau plānošanas procesā. Izmantojot instrumentu teritoriju attīstības plānošanas procesā, iespējams kontrolēt apbūves un brīvo zaļo teritoriju plānoto attiecību. ZIPI ir iekļauts lietusūdeņu noteces aprēķins no noteiktās teritorijas, kā arī nepieciešamā uzkrāšanas tilpuma aprēķins, ņemot vērā dažādu ilgtspējīgo lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumu parametrus.

Rīgas pilsētas specifikai atbilstoša lietus notekūdeņu pārvaldības un plānošanas instruments

Zaļās infrastruktūras plānošanas un pārvaldības instrumenta (ZIPI) rokasgrāmata