Paziņojums

2016.gada 16.novembrī valdība izbraukuma sēdes laikā Liepājā izskatīja un apstiprināja valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai līdz 2030.gadam (http://www.varam.gov.lv/)

Apstiprinātā plānojuma redakcija pieejama: http://ieej.lv/q0lNg