Darba materiāli

1. Pārskats par plānošanas situāciju

2. Pārskats par piekrastes teritorijas sociāli ekonomiskās situāciju pašvaldību griezumā
2.1. Kartoshēmas
2.2. Sociāli ekonomiskās situācijas dati pašvaldību griezumā

3. Pārskats par piekrastes vienotā dabas un kultūras mantojuma nozīmīgākajām vērtībām pašvaldību griezumā
3.1. Zemes dzīļu resursi piekrastes pašvaldībās
3.2. Īpaši aizsargājamās dabas vērtības piekrastes pašvaldībās
3.3. Nozīmīgākās vienotās dabas un kultūras mantojuma vērtības un tūrisma piesaistes resursi piekrastes pašvaldībās
3.4. Meža zemju resursi
3.5. Grafiskie materiāli (M 1 : 50 000)

4. Piekrastes apmeklētības un antropogēnās slodzes izvērtējums pašvaldību griezumā
4.1. Metodika
4.1.1. Baltijas jūras piekrastes antropogēnās slodzes un apmeklētības novērtēšana
4.1.2. Antropogēnas slodzes uz piekrastes veģetāciju novērtēšanas metodika attīstāmo vietu detalizācijas līmenim

5. Publiskās infrastruktūras izvērtējums pašvaldību griezumā
5.0. Metodika
5.1. Pludmales apmeklētāju viedoklis par publiskās infrastruktūras jautājumiem
5.2. Apsekojumu fotofiksācijas
5.3. Grafiskie materiāli (M 1 : 200 000)

6. Cilvēku drošības un glābšanas iespēju nodrošinājuma izvērtējums piekrastē

7. Telpisko datu datubāze

Prioritāro kompleksi attīstāmo vietu attīstības priekšlikumi (vadlīnijas):

Teksta daļa Grafiskā daļa
Carnikavas novads, Carnikava
Carnikavas novads, Lilaste
Carnikava
Lilaste
Dundagas novads, Mazirbe
Dundagas novads, Kolka
Mazirbe
Kolkas ciems un Kolkasrags
Engures novads Apšuciems
Klapkalnciems
Ragaciems
Piekraste, iekļaujot Apšuciemu, Klapkalciemu – Ragaciemu
Grobiņas novads Šķēdes piekraste
Jūrmala, Ķemeri – Jaunķemeri
Jūrmala, Jūrmalas (Lielupes) osta
Ķemeri
Jaunķemeri
Ķemeri un Jaunķemeri
Jūrmalas (Lielupes) osta (10tk)
Jūrmalas (Lielupes) osta (20tk)
Liepāja Liepājas centrs, tam pieguļošā un pilsētas dienviddaļas piekraste (10k)
Liepājas centrs, tam pieguļošā un pilsētas dienviddaļas piekraste (20tk)
Limbažu novads, Vārzas Vārzas
Mērsraga novads Mērsrags
Nīcas novads, Bernāti Bernāti
Pāvilostas novads, Pāvilosta Pāvilostas centrālā daļa
Rīga, Mangaļsala Mangaļsala (10tk)
Mangaļsala (20tk)
Rojas novads Roja
Rucacas novads, Pape Papes centrs
Salacgrīvas novads, Ainaži
Salacgrīvas novads, Salacgrīva
Salacgrīvas novads, Tūja
Ainažu vēsturiskais centrs un piekraste
Salacgrīvas centrs
Tūja
Saulkrastu novads Saulkrastu centrs
Ventspils novads, Cirpstene
Ventspils novads, Jūrkalne
Ventspils novads, Miķeļtornis
Ventspils novads, Užava
Cirpstenes piekraste
Jūrkalnes centrs un Muižupītes grīva
Miķeļtornis
Užavas piekraste
Užavas bāka
Užavas upes grīvas apkārtne
Ventspils Ventspils Piejūras brīvdabas muzejs, Jūrmalas parks un tiem pieguļošā piekrastes teritorija