Protokoli

Laika posmā no 2015. gada 16.oktobra līdz 25.novembrim notika Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana. Tās ietvaros notika četra reģionālās apspriešanas sanāksmes:

2015.gada 27.oktobrī Liepājas pilsētas domē. Protokols.
2015.gada 28.oktobrī Ventspils bibliotēkā. Protokols.
2015.gada 3.novembrī Jūrmalas novada domē. Protokols.
2015.gada 5.novembrī Saulkrastu novada domē. Protokols.