Par projektu

ID Nr. VARAM 2014/19, 05.11.2014. līgums Nr.94
“VALSTS ILGTERMIŅA TEMATISKAIS PLĀNOJUMS BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTEI”

NORISES LAIKS: 2014. gada 5.novembris – 2015. gada 30.decembris
FINANSĒTĀJS: Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”.
ĪSTENOŠANAS VIETA: Latvijas piekrastes pašvaldības

PASŪTĪTĀJS:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Reģ. Nr. 90000028508
Adrese: Peldu iela 25
Rīga, LV 1494

IZPILDĪTĀJS:
SIA “Grupa93”
Vienotais reģ. Nr. 50103129191
Adrese: Kr.Barona iela 3-4
Rīga, LV 1050

Saites:
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2009_2014/
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/
http://www.norwaygrants.lv/