Sabiedrības līdzdalība

Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei projekta publiskā apspriešana ir noslēgusies, notiek pilnveidotās redakcijas precizēšana un drīzumā tiks ievietota precizētā redakcija.